CENNIK


Jacek Kisielewski

Jacek Kisielewski

Osoby dorosłe:

• Badanie neuropsychologiczne funkcji poznawczych (w tym m. in. diagnoza choroby Alzheimera, określenie stopnia nasilenia zmian otępiennych), opracowanie wyników badania i wydanie opinii na piśmie – 250zł/45 min

• Badanie osobowości z wykorzystaniem Testu MMPI-2 350zł/wywiad kliniczny 45 min, wydanie opinii na piśmie oraz omówienie diagnozy z pacjentem 30 min

• Badanie psychologiczne określające iloraz inteligencji z wykorzystaniem Skali WAIS-R(PL) i wydanie opinii na piśmie 300zł/60 min

Młodzież od 15 r.ż.:

• Badanie neuropsychologiczne – diagnoza zaburzeń funkcji poznawczych np. w przebiegu ADHD oraz wydanie opinii na piśmie. Badanie testowe (45 min), omówienie diagnozy i przekazanie zaleceń w zakresie treningu funkcji poznawczych (30 min) – 250zł

• Badanie osobowości z wykorzystaniem Testu MMPI-2 (określenie profilu osobowości, analiza nieprawidłowości w rozwoju osobowości, formułowanie celów do pracy psychoterapeutycznej, diagnoza identyfikacji płciowej – wywiad kliniczny (45 min), wydanie opinii na piśmie oraz omówienie diagnozy z pacjentem (30 min) – od 16 r. ż. 350 zł

• Badanie psychologiczne określające iloraz inteligencji z wykorzystaniem Skali WAIS-R(PL) oraz wydanie opinii na piśmie
– od 16 r. ż. 300zł/60zł

• Diagnoza spektrum autyzmu z wykorzystaniem wywiadu rodzinnego oraz Testu ASRS oraz wydanie opinii na piśmie – wywiad z rodzicami, rozmowa indywidualna z dzieckiem (60 min) omówienie wyników – 350zł/30min

• Badanie formalnych zaburzeń myślenia – opracowanie wyników badania i wydanie opinii na piśmie – 250zł/45min

Godziny przyjęć: Pon. od 15:00

Kontakt


ul. Krakowska 32/1
61-893 Poznań

Rejestracja

+48 791 091 977

Poniedziałek 12:00-20:00
Wtorek 10:00-20:00
Środa 13:00-18:00
Czwartek 10:00-20:00
Piątek 10:00-16:00

na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Psychosomed z siedzibą w Poznaniu.