DIAGNOZA SPEKTRUM AUTYZMU
(ASD)


W Gabinetach Specjalistycznych PSYCHOSOMED diagnoza w kierunku Zaburzeń Spektrum Autyzmu (ASD) składa się z 4 wizyt diagnostycznych.

Pierwsza wizyta przesiewowa (od 90 minut do 180min)

 • przeprowadzana jest przez doświadczonego psychologa, pedagoga lub logopedę (wywiad z rodzicami, testy psychologiczne dziecka)
 • należy na nią dostarczyć: dokumentację medyczną dziecka – jeśli posiada – wyniki badań medycznych, w szczególności badanie słuchu i wzroku, badanie neurologiczne, w tym EEG, badania genetyczne, metaboliczne, książeczkę zdrowia dziecka, dotychczasowe opinie psychologiczne, pedagogiczne, z placówek edukacyjnych i inne
 • badanie będzie obejmowało m.in. pytania dotyczące aktualnego funkcjonowania dziecka, ale też przebiegu ciąży oraz wczesnego rozwoju dziecka w związku z czym prosimy o przypomnienie sobie i usystematyzowanie informacji dotyczących czasu pojawiania się pierwszych słów, rozumienia mowy, pojawiania się kolejnych zabaw i zainteresowań dziecka
 • wizyta na prośbę rodzica może zostać rozbita na dwie wizyty do 90 minut.
  Na pierwszą wizytę młodszych pacjentów zapraszamy 2 opiekunów oraz dziecko

Druga wizyta diagnostyczna (do 180 minut)

 • przeprowadzana jest przez dwóch doświadczonych psychologów i/lub pedagogów i/lub logopedów (testy psychologiczne i próby kliniczne)
 • przed tą wizytą należy dostarczyć filmy zarówno te obrazujące niepokojące zachowania pacjenta jak i jego codzienne funkcjonowanie w tym zabawy indywidualne, zabawy z rodzeństwem, rodzicami, w grupie rówieśniczej. Filmy powinny pochodzić z różnych dni i trwać przynajmniej kilkanaście minut każdy, a łącznie około 2 godzin. Można je dostarczyć na pendrivie, dysku i płycie DVD do siedziby Gabinetów Specjalistycznych PSYCHOSOMED przynajmniej tydzień przed planowaną wizytą. U starszych pacjentów, którzy mogą mieć kłopot z nagraniem prosimy o ich zaangażowanie w proces tworzenia filmu o sobie, który będzie zawierał informacje o edukacji, rodzinie, rówieśnikach oraz zainteresowaniach
 • po tej wizycie cała dotychczasowa dokumentacja razem z wynikami badań zostanie przekazana lekarzowi specjalizującemu się w psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Na tę wizytę zapraszamy pacjenta wraz z opiekunem

Trzecia wizyta podsumowująca (do 60 minut)

 • w trakcie taj części badania jeden ze specjalistów biorących udział w badaniu omawia szczegółowo jego wyniki oraz zalecenia dotyczące dalszej pracy z pacjentem i przekazuje je także w formie pisemnej opinii, którą może przedstawić w jednostkach państwowych takich jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna czy zakład ubezpieczeń społecznych
 • Na tę wizytę zapraszamy opiekuna pacjenta

Czwarta wizyta diagnostyczna (do 60 minut)

 • przeprowadzana przez lekarza specjalizującego się w psychiatrii dzieci i młodzieży (badanie psychiatryczne – wywiad i ocena stanu psychicznego)
 • na tej wizycie na podstawie badania psychiatrycznego oraz analizy dotychczasowej dokumentacji medycznej oraz wyników testów psychologicznych i prób klinicznych specjalista ostatecznie potwierdzi lub wykluczy diagnozę
 • lekarz wystawi zaświadczenia potwierdzające lub wykluczające diagnozę, które mogą być wykorzystane w jednostkach państwowych takich jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna czy zakład ubezpieczeń społecznych wraz z zaświadczeniami od lekarza specjalizującego się w psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Na tę wizytę zapraszamy pacjenta wraz z opiekunem

Cennik poszczególnych wizyt znajduje się na stronie www.psychosomed.pl w zakładce Cennik

Formularze do pobrania:

Kontakt


ul. Krakowska 32/1
61-893 Poznań

Rejestracja

+48 791 091 977

Poniedziałek 12:00-20:00
Wtorek 10:00-20:00
Środa 13:00-18:00
Czwartek 10:00-20:00
Piątek 10:00-16:00

na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Psychosomed z siedzibą w Poznaniu.