|

KONGRES NEUROPSYCHOFARMAKOLOGII 2022

Stale poszerzamy swoją wiedzę uczestnicząc w krajowych i zagranicznych konferencjach o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. Ostatnio uczestniczyliśmy w kongresie Europejskiego Towarzystwa Psychoneuropsychofarmakologii (ECNP) w Wiedniu gdzie wysłuchaliśmy najnowszych doniesień dotyczących etiopatogenezy oraz farmakoterapii zaburzeń psychicznych.