|

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHIATRYCZNA

Badania wskazują, że w Polsce co czwarta osoba dorosła i co ósme dziecko powyżej 7 roku życia doświadcza w ciągu życia przynajmniej jednego zaburzenia psychicznego.

Wiele z tych osób nie korzysta, że specjalistycznej pomocy. Wynika to między innymi z trudności w dostępie do psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym otwieramy dla Państwa specjalistyczne poradnie psychiatryczno-psychologiczne, w których szybką i kompleksową pomoc znajdą dzieci, młodzież i osoby dorosłe doświadczające kryzysów i zaburzeń psychicznych.

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń.